A Huna egyetemes elvei II.rész

A Huna egyetemes elveinek mindegyike egymással összefüggésben létezik.

Érdemes néhány pillanatra elmerülni a mondatokban, mert minden mondata esszencia, és útmutató lehet a valódi változás felé:

 

  • IKE                   – A világ (világod) olyan, amilyennek hiszed.
  • KALA               –  Nincsenek határok (korlátok).
  • MAKIA             –  Az energia követi a figyelmet.
  • MANAWA        –  Az erő a  jelenben hozzáférhető.
  • ALOHA            –  A szeretet az, ami boldoggá tesz.
  • MANA              –  Az erő, a képesség, az energia belülről fakad.
  • PONO               –  Életed igazsága a téged körülvevő valóságban mérhető.

 

A Huna egyetemes elvei sok helyen feltűnnek a világhálón, azonban általában nem pont ebben a megfogalmazásban. Az elvek tisztán az Aloha szellemiséget tükrözik a mostani cikkben is, a magyarázatok pedig az én megértéseimet. Az első három elvet, az IKE-t, a KALA-t és a MAKIA-t  az előző cikkben  mutattam be.

 

A Huna egyetemes elvei II. rész

MANAWA    –     A jelenben van a hatalom / Az erő a jelenben hozzáférhető

Minden másodperc a teremtés új pillanata lehet. A jelen pillanat a múltban és a jövőben kószáló elmén kívüli tér. A jelenlét tisztaságát nem homályosítja el a gondolatok áramlása, a múlt történései vagy a jövőről alkotott elképzelések.

A Hawaii megközelítés szerint  nem tudunk egy múltbéli eseményhez kapcsolódni, csupán annak az emlékéhez. A múlt eseményeit nem tudjuk megváltoztatni, de a hozzá való viszonyunkat és annak összes hatását igen.

Sokan azt állítják, hogy a  jövőhöz való hozzáállásunk is a múlt tapasztalatain alapul.

Hawaii megközelítésben azonban nem így van; a teremtés pillanata a jelen

Csak a jelenben lehet cselekedni, változtatni, pozitív változást, gyógyulást, kiteljesedést létre hívni.

A belső csendben tudjuk megtapasztalni, felfedezni azt az erőt, ami a részünk, ami hozzánk tartozik, és amihez bármikor fordulhatunk, csak lehet, hogy épp nem tudunk róla. A belső csendben jelennek meg új kreatív ötletek, ekkor hallható meg az egyébként halknak tűnő intuíció is. A jelenlétben hallhatjuk meg szívünk-lelkünk üzeneteit. Itt tudunk igazán mélyen kapcsolódni valódi önmagunkhoz és a létezéshez.

A jelenlét egy tudatállapot, ahol megnyílik a tér. Ekkor a gondolatok közötti csendben tud beáramlani az a bizonyos nagybetűs Intelligencia, ami  létrehozta ezt a fizikai valóságot, a testünk legapróbb részecskéjétől a csillagokig. A jelen pillanat kapcsol össze a végtelen forrással, ahonnan bármikor erő meríthető, ha vannak hozzá módszereink.

A jelen pillanat megélése szeretetteli, kiteljesedett élethez vezet.

Úgy tudom, hogy a hawaii nyelvben bizonyos szavak, nyelvi szerkezetek utalnak befejezett cselekvésre vagy jövőbeni szándékra. Azonban nincs nekik a számunkra szokásos értelemben vett múlt és jövő idő.

Éld meg a jelen pillanatot a múlt hatásai nélkül!

A Huna egyetemes elvei közül a MANAWA-hoz tartozó minőségek:

Idő, jelenlét, szándék és kitartás. Színe a sárga, napja a csütörtök.

A MANAWA a mítoszokban  megjelenő megtestesítője: HI’IAKA, aki a levegő elem, a szél, a felhők istennője, az utazás, a változás, a mozgás és a gyógyítás. Kapcsolódik a  Hula tánchoz, a gyógyításhoz és a megújuláshoz is.

 

A Huna egyetemes elvei II. rész

ALOHA   –   A szeretet tesz boldoggá

A szeretetet nem könnyű szavakba önteni. Sokféle téves elképzelés létezik arról, hogy mi is a szeretet. Egy biztos; amikor szeretjük magunkat, másokat és az életet, akkor boldogok vagyunk. Elöntenek a jóérzések, az öröm és a hála, hogy létezünk.

A szeretet természetes igényünk. A szereteterő a jóllét és az öröm forrása. ALOHA az emberi kapcsolatok lényege. Az életörömének – OHA-, a lélegzetnek – HA-  a megosztása, szétárasztása – OHA- a jelen pillanatban -ALO-.

Az ALOHA a kapcsolatokban jóindulatot, kedvességet,  tiszteletteljes viselkedést, együttérzést, törődést jelent. Hawaii hozzáállás szerint a szeretet cselekszik. A szereteterő az univerzum alap esszenciája. Valahol mélyen mindannyian  tiszta szeretet és tiszta tudatosság vagyunk. A gyógyulás útja is a szeretet.

A tradicionális ho’oponopono szertartás segít a közösségnek visszatérni a szeretet állapotába. Az eredmény a láthatatlan AKA (energia) szálak átalakulásában is megmutatkozik.

Az ALOHA önmagunkkal kezdődik

A Huna egyetemes elvei közül az ALOHA-hoz tartozó minőségek:

Szeretet, együttérzés, kedvesség. Színe a zöld, napja a péntek.

Megtestesítője LAKA, az erdők, a növények istennője. Életöröm, szeretet, bőség, termékenység. LAKA a  hula tánc istennője is.

Hawai’i az egyetlen állam,  ahol az “Aloha Spirit” törvénybe van iktatva 1986. óta.

 

MANA   –  Az erő belülről fakad

MANA az isteni erő, spirituális erő,  a teremtőképesség, az energia, a hatalom. Az életerő, ami mindenben létezik és mindent átjár. A MANA egy részét születésünkkor hozzuk magunkkal, más részét életünk során teremtjük. Amikor nagy a MANA:  áramlik az élet öröm, a lelkesedés, a kreativitás, jókor vagyunk jó helyen, és működnek a szinkronicitások is. Ez a teremtés könnyedsége.

A tartósan fennálló konfliktusok, a nehéz érzelmek táplálása vagy szőnyeg alá söprése, a rendezetlen lelki sebek és mérgező kapcsolatok életerőt vonnak el. Az egyetemes értékrend – ALOHA és PONO- szerinti élet növeli az energiát.

A növelésének első lépése,  ha szeretettel, tisztelettel bánunk magunkkal,  bízunk és hiszünk magunkban. Így lehet könnyedén boldogságot és örömöt teremteni mások számára is. A MANA a magasabb tudatosság megtestesülése, a Forrásból fakad, ahonnan a Mindenség ered. A KAHUNÁK – szellemi vezetők, gyógyítók-  különösen nagy MANA-val bírtak, így a felelősségük is nagy volt. Ez az erő és hatalom tiszteletre méltó volt a hawaii társadalomban.

A Huna egyetemes elvei közül a MANA-hoz tartozó minőségek:

Erő és bizalom. Színe a kék, napja a szombat.

A hawaii mítoszokban KAPO testesíti meg a MANA-t.  KAPO a “láthatatlan”, a felszínre törő energia, az álmok,  a képességek istennője. Segít kifejleszteni különleges képességeinket.

A Huna egyetemes elvei II. rész

 

PONO   –  Életed igazsága a téged körülvevő valóságban mérhető

PONO az egyetemes értékrend, ami a szeretethez – ALOHA- igazodik. Jóság, egyenesség,  egyensúly, jóllét, helyes úton járás, isteni rendben létezés, harmonikus kapcsolódás. A PONO szerinti élet egy döntés. Egy hawaii mondás szerint:

“Ha Pono-ban élsz a szellemed boldog”

Hogy mennyire él valaki harmóniában, mennyire nyilvánul meg  ez a fajta értékrend az életében, az meglátszik élete körülményeiben, egészségi állapotában és kapcsolatai minőségében. PONO más aspektusból azt is jelenti, hogy a legtöbb dolgot sokféleképpen lehet elvégezni, számos módszer létezik. Az ősi Hawai’in is így volt. Mindenki használja azt, ami számára működik.

A Huna egyetemes elvei közül a PONO-hoz tartozó minőségek:

Harmónia, egyensúly, egyetemes értékek. Színe a lila, napja a Vasárnap. A hawaii hitvilágban ULI istennő az egyetemes női energia, varázslat, alkotóerő a PONO megszemélyesítője.

Vidd magaddal:

IKE – Tudatosság, az Aloha és Pono elveinek megfelelő gondolkodás.

KALA – Egység, mindannyian összetartozunk és hatással vagyunk egymásra. A korlátainktól való megszabadulás.

MAKIA – Fókusz. Aminek figyelmet adunk, az növekszik az életünkben.

MANAWA – A jelen pillanat ereje, hatalma.

ALOHA –  A szeretet, az életöröm megosztása. Tisztelet, megbecsülés önmagunk, mások, a természet és az anyaföld iránt.

MANA – A spirituális erő, ami a Forrásból fakad.

PONO – A helyes úton, a szeretet, az egyetem értékek útján járást.

 

A Huna tiszta forrásból származó ősi tudás. Megértése és követése hozzásegít az egészséghez, gyógyuláshoz, szeretetteli  kapcsolatokhoz. Az élet örömének a megéléséhez, az életenergia megteremtéséhez. A szívből való teremtéshez.

 

Eredeti cikk a MI Magazin oldalán

Ha szeretnél elmélyülni Hawai’i szigetek lelkiségében, szellemi hagyományaiban várlak szeretettel egy 2 napos intenzív workshopra, tanfolyamra:

Huna – Hawai’i szellemi értékei, ősi tradíciók a gyakorlatban

A Huna egyetemes elvei II. rész