Blog Tudatról, Tudatosságról, Ébredésről, Kozmikus Énünkről

 

A kvantumtudatosság a tapintható, stabilnak tűnő  anyagi világon túli érzékelés. Ha megértjük a kvantumvilág törvényszerűségeit és azt, hogy ez milyen hatással lehet ránk életünk bármely területén (egészség, kapcsolatok, stb.), akkor ez a megértés újlehetőségeket nyit meg számunkra.  Kibontakozik és terjed egy új szemlélet és világlátás. Új értelmezést nyer a gondolatok ereje, a Tudatos szándék ereje.


 

A létezés alapja a Tudat, nem pedig az anyag. A Tudat egy önálló nem anyagi tényező, mely az anyagtól függetlenül létezik, nem eredménye  az anyagnak ( agynak, idegrendszernek).

Ez a láthatatlan erő, képes arra, hogy magát szubatomi részecskévé szervezze, majd atommá, molekulává stb. és így jön létre a megnyilvánult világ. 

A kvantumfizikusok  kb.100 éve  kezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Az 1980-as években jött létre az a valóság modell, amit “Tudat alapú tudománynak” hívunk és Dr. Amit Goswami nemzetközi hírű fizikus nevéhez fűződik.    A lényege összefoglalva:  Jelen van egy Intelligencia, ami magát anyaggá szervezi és ez a Intelligencia benne van az Univerzum minden szegletében a mi testünktől a távoli csillagokig. Ez az intelligens Tudat (a mi belső Világegyetemünk), ami választ a lehetőségek közül.


Ezen elgondolkozva, több kérdés is felvetődhet benned:

Hogyan válnak a lehetőségek aktuális dolgokká, eseményekké, valósággá?

Hogyan választ a Tudat a potenciális lehetőségek közül?
Mi a szervező elv, ami a lehetőségeket megnyilvánult valósággá szervezi?
Hogyan tudjuk a történéseket, eseményeket befolyásolni?

 

Blog Tudat