A KvantumTudatosság elméleti háttere

 

 A KvantumTudatosság elméleti háttere

 

“Akit nem ráz meg a kvantumelmélet, az nem értette meg.”   – Niels Bohr

 

A kvantumtudatosság a tapintható, szilárdnak tűnő  anyagi világban megszokott érzékelés meghaladása. Ha megértjük a kvantumvilág törvényszerűségeit és azt, hogy ez milyen hatással lehet ránk életünk bármely területén (egészség, kapcsolatok, stb.), akkor ez a megértés újlehetőségeket nyit meg számunkra.  Kibontakozik és terjed egy új szemlélet és világlátás. Új értelmezést nyer a gondolatok ereje, a Tudatos szándék ereje.


Ez a paradigmaváltás megtörtént a tudományban is:  többek között létrejött a Tudat alapú tudomány,  ami a tudomány és a spiritualitás integrációja.

A KvantumTudatosság elméleti háttere:

Az új  tudományos megközelítés szerint a fizikai valóság a Tudat kivetülése. A Tudatos szándék képes változást hozni testünk állapotába, kapcsolatainkba, életünk történéseibe.

A tudomány a  szubatomi részecskék vizsgálata során arra a következtetésre jutott:
Az emberi érzékelés szubatomi szinten olyan dimenziókba jutott el, ahol nem érvényesek az általunk ismert  newtoni fizika törvényszerűségei. Az általunk ismert anyagi világ nem anyagi alapokon nyugszik.

Az érzékelhető világ mögött van egy intelligens információs mező (kvantummező), ahonnan minden születik. Elképzelhetjük egy hullámzó  energia tengernek, amelyben potenciálisan, lehetőségként minden létezik és bizonyos lehetőségek kiválasztódnak belőle és áramlanak a megvalósulás felé.


Jeles tudósok szerint a Tudat egy önálló nem anyagi tényező, mely az anyagtól függetlenül létezik, nem eredménye  az anyagnak ( agynak, idegrendszernek).

Ez a láthatatlan erő, képes arra, hogy magát szubatomi részecskévé szervezze, majd atommá, molekulává stb. és így jön létre a megnyilvánult világ. 

A kvantumfizikusok  kb. 100 éve  foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az 1980-as években jött létre az a valóság modell, amit „Tudat alapú tudománynak” hívunk és Dr. Amit Goswami nemzetközi hírű fizikus nevéhez fűződik.   

A lényege összefoglalva:  Jelen van egy Intelligencia, ami magát anyaggá szervezi és ez a Intelligencia benne van az Univerzum minden szegletében a testünktől a távoli csillagokig. Ez az intelligens Tudat (a mi belső Világegyetemünk), ami választ a lehetőségek közül.


Ezen elgondolkozva, több kérdés is felvetődhet benned:

Hogyan válnak a lehetőségek aktuális dolgokká, eseményekké, valósággá?

Hogyan választ a Tudat a potenciális lehetőségek közül?
Mi a szervező elv, ami a lehetőségeket megnyilvánult valósággá szervezi?
Hogyan tudjuk a történéseket, eseményeket befolyásolni?

Több  dimenziós lények vagyunk, egy részünk (kvantum-Énünk) mindig ott van ebben az Intelligens mezőben.  Minden pillanat töredékben testünk, kapcsolataink, életünk eseményei  öltenek testet újra és újra a lehetőségek sokaságából.
 Ehhez ad tudatos hozzáférést a KvantumTudatosság I. tanfolyam.

Ez a mező egyszerre személyes és egyetemes is.  Van olyan része, ami egyedi hozzánk tartozó információk összessége, vannak embercsoportokra ill. az egész emberiségre vonatkozó kollektív információ tartalmak.


A figyelem és a tudatos szándék az a szervező erő, ami választ a lehetőségekből vagyis ez által teremtjük az anyagi világot. Ez történik akkor is, ha tudatos és akkor is, ha nem. Mert mindig történik.  Általában  normál tudatállapotban, automatikusan zajlik.

Az érzékelés a kulcsfontosságú tényező, mert a valóságunkat az érzékelésünk irányítja. Azt is mondhatjuk, hogy az anyag az érzékelésünk eredménye.


A Figyelem és Szándék:

A Figyelem egy állandó áramlási folyamat és ha automatikus elme működés által zajlik, akkor az elme a megszokott módon szűri és értelmezi a valóságot, vagyis bizonyos jelenségeket felnagyít másokat lekicsinyít vagy észre sem vesz, így nem lesz érzékelhető az Univerzum által kínált lehetőségek tere. Tehát az érzékelés  és maga az értelmezés nem választható szét egymástól.  Az érzékelés pedig önazonosságunk függvénye, vagyis kinek és milyennek tartjuk magunkat és hova helyezzük magunkat a világban, tudatos és tudattalan meggyőződéseink  és szokásaink alapján.

Itt  a lehetőség, hogy megváltozott tudatállapotban,  az elme elengedett állapotában  teret engedünk a Tudat számára, hogy átalakítsa a diszharmonikus energiamintákat.  A belső csendben, megnyugvásban támad a gondolatok között  egy pici rés, amin keresztül beáramlik  a végtelen Intelligencia az életünkbe. Így változnak át az információs minták, helyre áll a Tudat – Szív – Elme kapcsolat.

Tulajdonképpen  az információ minták változásának a megengedése. A frekvencia változás hatására rendeződik a kapcsolat a különböző finomtestek (mentális, érzelmi testek) között és így a fizikai test  visszatérhet  az eredeti harmónia állapotába vagy megoldódhat egy problémás helyzet.


Figyelmed és szándékod erejével képes vagy létrehozni a változást magad számára vagy  hozzásegíteni a másik embert  azáltal, hogy létrehozza és kiterjeszti magában az egyensúlyt, ami által beáramlik az a végtelen Intelligencia, ami átalakítja anyagi valóságunkat.

 

“A valóság a forma és a mező tiszta energia állapota között oszcillál, a tudatunk, amely állandó, informálja a mezőt, mit jelenítsen meg újra, amikor megteszi az átmenetet a formába kvantum szinten.
Ezért minden alkalommal, amikor a formátlanba oszcillál, teljes ellenőrzéssel és felelősséggel rendelkezünk, hogy mit választunk a figyelmünkkel, hogy mi nyilvánuljon meg a következő pillanatban a mezőből, és ez az erő és képesség teljes mértékben arra támaszkodik, amit hiszünk, és ahogyan érzünk.”
– William Brown biofizikus, a Resonance Project kutatója

 

Hogyan  történik a konzultáció arról itt olvashatsz? Lehetek az útitársad egy ideig…


 

 

KvantumTudatosság I. tanfolyam

KvantumTudatosság II. tanfolyam

A KvantumTudatosság elméleti háttere